Mordet i Skeppershamn

Den nog så aktningsvärde lotsförman
Gick en stormig afton ner till strann
I akt och mening att se till sin båt
Men smugglare låg i försåt

//Därför sover han ej hos sin fru
Han vilar i kyrkogårdsmullen
Man trodde han tillhörde tullen
Därför sover han ej hos sin fru//

Och för att undvika ett pinsamt gräl
Blev lotsförmannen slagen snabbt ihjäl
Med krossad skalle föll han ner på strann
Och hjärnan ut för klippan rann

Den plats där lotsförmannen kom att dö
Det var i Skeppershamn på Kärringö
På Rösseberget blev han släpad opp
Och kastad ifrån bergets topp

Man trodde när man såg hans hemska lik
Att han fallit ur sin lotsutkik
Men mordet uppå denna hedersman
Ej längre hemlighållas kan

En lots i mörkret sällan skiljas kan
Från en nitisk tulluppsyningsman
Därför ibland kan risken va enorm
För män som bära uniform

Det klokaste man därför göra kan
Om man till yrket är en lotsförman
Är att stanna inomhus när det är storm
Och aldrig bära uniform.