Måseskärsvisan

Blenda Johansson, f.d. lärarinna på Måseskär

Ytterst på bergets häll,
glatt spolad kal och grå.
Står jag en fager kväll,
blickar mot himmel blå.
Solen sig sänker snart,
månen i stället klar
:/: Tävlar med skenet från Måseskärs fyr.


Stundom med åsklikt dån,
slungas ett vredgat hav.
Gömmande havets son,
djupt i sin våta grav.
Än ligger stilla sjö,
spegelklar kring vår ö.
:/: Blånande våg du är nyckfull men skön.


Menar du ledsnaden,
ute vid fyren bor.
Kommer du hit min vän,
längre ej så du tror.
Här uti lugn och ro,
lyckliga männ´skor bo
:/: Tidtals jag själv får mig räkna till dem.


Ack lilla Måseskär,
med dina hällar grå.
Är mig så sällsamt kär,
kan jag ej själv förstå.
Himmel och berg och hav,
annat jag ej vet av
:/: Här, och det övriga räknar jag ej.