Fyrmannen på Måseskär

Carl S. Lindblad, kapellpredikant på Käringön 1901-1915


Därute på den kala ö
Har Gud och kung dig satt.
Till grannar har du hav och sjö
och vilda Kattegatt.


Du ser hur solens röda klot
sig sänker ned i våg,
och stormens kamp, strid och hot
så mången natt du såg.


Din klara lampa tänder du,
när dagens sol gått ned.
Den blir en vänlig stjärna nu,
som visar rättan led.


Och seglarn glädes i sin båt,
när blott din blink han ser.
Den är Guds finger på hans stråt,
liksom en vän ven ler.


Var seglarn komma må ifrån,
du lika trofast ser.
Åt Newas folk, åt Albions son
du samma hälsning ger.


När vågen yrt i skutans topp
du gnidit rutan blank
och skruvat lågan högre opp,
att skutan icke sank.


Och när från Shetlands skär
sig letar Morlands son
han Hållö ser och Hamneskär
och Skagen långt ifrån.


Men kärast, kärast dock bland dem
din treklipp honom är.
Den säger: Här har du ditt hem,
din mor, din hjärtans kär.