Måseskär

Väster om Käringön ligger Måseskärs fyrplats. Fyren byggdes 1865 och är 27 meter hög och gav på sin tid 200.000 hefnerljus. Numera är fyren ersatt av en plastfyr som ej har samma kapacitet.

 

Man kan gå in med båt och lägga till i Måseskärs lilla hamn, men då bör man känna till farvattnen eller ha ciceron med ombord. Fyren Pater Noster på Hamneskär utanför Marstrand byggdes 1868, är av samma konstruktion som Måseskärs fyr, men är 32 meter hög och gav på sin tid 120.000 hefnerljus.


För att undvika en rivning av Måseskärs gamla fyrtorn, bildades 1983 en stiftelse med syftet att bevara Måseskär. Tack vare stiftelsens tillkomst och många fina bidrag från såväl enskilda som företag och organisationer, så kunde fyren renoveras 1988 och har idag klassats som riksintressant att bevara.

 

Vid milleniumskiftet startade eldsjälen i Stifelsen Rädda Måseskär, Leif Lehman, en tradition att vid tolvslaget tända den gamla fyren under 10 minuter. Denna traditon lever vidare än idag och varje år tågar 100-tals människor från hamnen till utkiken på ön för att njuta av detta skådespel.

 

Vad som mindre känt är att detta fackeltåg som genomförs varje år kom till efter ett initiativ av Janne Angel år 2001, alltså inte till milleniumskiftet utan året därefter  -  så nu vet ni det!

 

Läs om Måseskärs äldre historia här!

Carl S. Lindblads dikt om Måseskär finner du här!

Blenda Johanssons visa om Måseskär finner du här!

 

 

Måseskärs fyr

För att hedra minnet av eldsjälen bakom "Rädda Måseskär",

Leif Lehman, så tändes fyren i anslutning till hans begravning.
Klicka på bilden och minns Leif och hans arbete för såväl fyren som för sjöräddningen och Käringöborna!

Måseskär

Fyrplatsen, för länge sedan...
  • Fyrplatsen, för länge sedan...
  • Fyrplatsen, arbetet med att anlägga grunden till plastfyren har precis påbörjats
  • Sirenhuset, perfekt ordning och glans på maskineriet till "tutan"
  • Tabellen över solens upp- och nedgång vid Måsekärs fyrplats. Ett viktigt verktyg för fyrmästaren!
  • Sirenhuset
  • Sirenhuset, den mekaniska anordning som styrde mistlurens karaktär
  • Leif Lehman i arbetartagen, året är 2005
  • Den gamla fyren
  • Karta över Måseskär