Thord Blomén & Gunnar KarlssonLL 304 Bornö & LL 305 Polar

År 1964 levererades de båda fiskefartygen till rederi Isacsson – Lycke & Co.

Först ut var LL 304 Bornö som levererades den 31.e augusti varefter LL 305 Polar levererades den 19.e december samma år.

Rederiet var ett partrederi som de båda segelmakarna Ivan Isacsson och Folke Lycke stod bakom.

Skeppare på dessa båda fartyg var Gunnar Karlsson (Bornö) och brodern Börje Karlsson (Polar) och tanken var att de båda, tillsammans med Thord Blomén och Yngve Melin skulle bli delägare i partrederiet – men ödet ville annorlunda.

Bornö och Polar byggdes båda vid VEB Rosslauer Schiffswerft i forna Östtyskland. Bornö kölsträcktes den 19.e oktober 1963, sjösättning den 1.a februari, leverans 31.a augusti och kom till Käringön i september 1964.
Polar kölsträcktes den 24.e april, sjösättning den 19.e augusti, leverans den 19.e december och kom till Käringön i december 1964.

empty_altLördagen den 12.e september 1964... 

Då kom Bornö till Käringön. Det var ett stort arrangemang på Käringön som började kl. 11.35 med fiskebåtens ankomst till ön. Det var visningar ombord, lunch för särskilt inbjudna på Käringöns Pensionat och filmförevisning.

Dagen avslutades med fyrverkeri, dans och underhållning på bryggan.

Till vänster, reklam för agenten, till höger finner ni ett faktablad om fiskebåten samt programmet för dagen (klicka på bilderna för att se dem i större format)...

empty_altStort intresse... 

Det var ett stort mediaintresse för båtarnas ankomst till Käringön och för introduceringen av nya fiskemetoder i Sverige. Här finner ni två artiklar, en från en norsk tidning, Nordsjö-ekko, och en från en engelsk tidning. Klicka på någon av tidningarna om du vill läsa mer...

Bornö och Polar med FlyttrålenFisket

I början användes fartygen för flyttrålsfiske, men efter sommaren 1965 byggdes Bornö om för ringnotsfiske. Ombyggnationen skedde vid Mjellem & Karlsen Verft i Bergen, Norge och Nautic AB i Göteborg svarade för utrustningen.

Därmed inleddes en ny epok i svensk fiskehistoria då Bornö blev det första svenska fiskefartyg som började fiska med ringnot.

Bornö var i förhållande till norska och isländska ringnotsbåtar ganska liten. Därför fiskade man ihop med Polar som dels kunde användas vid sökandet efter fisk samt dels som extra lastfartyg.

Fisket gick tidvis mycket bra och flera riktigt stora fångster rapporterades.
I slutet av 1966 slutade man fiska med ringnot, fartyget var för litet för denna tunga utrustning och Bornö fick även problem med maskineriet.

Deccakort över Fladen Ground, NordsjönSlutet...

Rederiet hade ont om pengar. Trots att ringnotsfisket gav bra förtjänster så annonserade redarna ut LL 305 Polar till försäljning hösten 1966, LL 304 Bornö hade ju sina problem med maskineriet och var inte lika attraktiv på andrahandsmarknaden.

I slutet av 1966 såldes Polar och två år senare, 1968, såldes Bornö. Via ett antal affärer hamnade Bornö till slut i Norge där hon iordningställdes och nerriggades till trålare.

Polar var i fiske ända fram till 2002 och rapporterades den 2.a september 2003 såsom upphugget i det norska skeppsregistret.

Bornö var i fiske fram till den 10.e augusti 1975 då hon förliste vid Fladen Ground.

Till höger ett Decca-kort över Nordsjön där Gunnar noterat bra tråldrag. Ironiskt nog så är det mitt i detta område som Bornö fann sin sista vila, återigen som trålare, olycksorsak var bristande stabilitet då det kommit in mycket vatten inunder backen...

Polar med 250 ton makrill ombord.
 • Polar med 250 ton makrill ombord.
 • Bornö med sitt ombygda ringnotsdäck
 • En annorlunda fångst - en vågmärr
 • LL 305 Polar med trålen full av fisk
 • Gunnar Karlsson rensar fisk
 • LL 304 Bornö har kommit till Käringön
 • Ritning över LL 304 Bornö
 • Ringnotens storlek i förhållande till sjöfartsmuseet i Göteborg
 • Yngve Melin och Börje Karlsson ombord på LL 305 Polar
 • Deccakort, Nordsjön
 • LL 305 Polar med fisk på däck
 • LL 304 Bornö, Gunnar Karlsson rensar fisk