Kuttrarna på Käringön

Denna förteckning över kuttrarna på Käringön är utefter de som jag har bild på eller ej, därefter är de sorterade i ordningen när de kom till öa.

Jag har delvis använt mig av en lista som jag fick av Eric Dambert vid ett besök hos honom i Grundsund 1991. Eric är författaren till böckerna "Kutterepoken del 1" och "Kutterepoken del 2" 

Vidare har jag en del historier bakom de båda kuttrar som min farfar och farfars far hade, Knape och John

Dela gärna med er av era familjehistorier runt Kuttertiden....

 

KnapeKuttern KNAPE, LL 1054 

Fanns på Käringön under åren: 1932 - 1959
Fartyget ägdes av: August Berlin och Karl Birger Karlsson
Registrerad skeppare för fartyget var: August Berlin

Läs mer om kuttern Knape här...

JohnKuttern John, LL 4

Fanns på Käringön under åren: 1902-1916
Fartyget ägdes av: Bernhard Berlin, August Bagge, Karl A Kristiansson, Jakob Johansson,
Petter Oscar Johansson, Abel Malmström, Hilmer Österberg
Registrerade skeppare för fartyget var: Bernhard Berlin, August Bagge
Fartygets slutliga öde: Den 10 april 1923 strandade fartyget på nordsidan av Möens Klint

Modellen byggdes av Karl A Kristiansson under resorna med kuttern.
Blockar och andra små detaljer är utskurna ur fiskben.  

Kuttern Kronan, LL 56

Fanns på Käringön under åren: 1898-1944
Fartyget ägdes 1898-1930 av: August Johansson, Bernhard Olsson, Alfred Johansson, Viktor Johansson, Olof Samuelsson, August Kihlman, Carl Martinsson-Glader
Fartyget ägdes 1930-1944 av: Anders Johan Johansson (antar 1935 släktnamnet Wallerö)
Registrerad skeppare för fartyget var: August Johansson, Anders Johan Johansson
Fartygets slutliga öde: Den 27 april 1946 säljs fartyget till Norge och dess vidare öden finns inte att finna i Svenska register

Här har jag gått bet på en fråga som jag ännu inte funnit något svar på. Det är att enligt nedanstående intervju skulle en grundstötning ägt rum 1893, men enligt registren kom båten till Käringön 1898 - är det samma båt eller fel år?

Oavsett vilket så, lördagen före den 1.a advent 1893 grundstöter Bankskutan Kronan vid "Udre bôjeflut" och Stig Sjömar intervjuar den 11 augusti 1974 Gustav Pettersson om denna händelse. Klicka här, eller på bilden, så kan ni höra på inspelningen från ljugarebänken i hamna på öa. Besättningen, ombord vid tillfället var: Gustav Petterssons Pappa, som hette Petter Johansson samt Bernard Olsson, August Johansson, August Kilman, Olle Severin = Olof Samuelsson, som var levande Dyvika och tillika bror till "Torrbern", Gottfrid Johansson Rorsman.

Tackar Bengt Brant för information, tips och länk till inspelningen.

Kuttern Mascotte, LL 763

Fanns på Käringön under åren: 1921-1922
Fartyget ägdes av: Aron Viktor Fridolf Bagge, Evald Olsson
Registrerad skeppare för fartyget var: Aron Viktor Fridolf Bagge
Fartygets slutliga öde: Den 28 oktober 1922 strandade fartyget på Mecklenburgs kust, inte långt från Travemunde

Kuttern Nordstjernan, LL 81

Fanns på Käringön under åren: 1916-1929
Fartyget ägdes av: August Berlin, Karl Birger Karlsson
Registrerad skeppare för fartyget var: August Berlin
Fartygets slutliga öde: Den 26 juni 1957 anmäls att fartyget ligger sjunket i Skärhamn. Motorn skall uttagas, skrovet skall ej bärgas….

Kuttern Bergit, LL 323

Fanns på Käringön under åren: 1913-1942
Fartyget ägdes av: August Westerström, August Söderberg, Karl Grundén
Registrerad skeppare för fartyget var: August Westerström
Fartygets slutliga öde: Fartyget fastnade 1944 i Aberdeen, beslagtaget. Därefter meddelas 1948 att fartyget ligger overksamt i samma hamn.
1951 ”arresteras” Bergit p.g.a. en skuld och slutligen, den 15 november 1961 avförs den ur registret som icke längre svenskt.

Kuttern Rising Sun, LL 34

Fanns på Käringön under åren: 1913-1920
Fartyget ägdes av: Johan Martinsson, Vilhelm Martinus Martinsson, Anders Hultén, Isak Isaksson
Registrerad skeppare för fartyget var: Vilhelm Martinus Martinsson
Fartygets slutliga öde: Den 28 oktober 1922 strandar fartyget i Lubeckbukten och blir vrak.

Kuttern Souvenir, vars namn ändrades 1919 till Två Bröder, LL 902

Fanns på Käringön under åren: 1912-1928
Fartyget ägdes 1912 – 1918 av: August Kihlman, Axel Kihlman, Martinus Olsson, Gustav Jansson, Henrik Pettersson
Fartyget ägdes 1918 – 1928 av: Jakob Elias Kihlman, Anders Johan Kihlman
Registrerad skeppare för fartyget var: August Kihlman (1912-1918), Jakob Elias Kihlman (1918-1928)
Fartygets slutliga öde: Fartyget såldes den 7 februari 1928 till Norge, vidare öde okänt

Kuttern Victor

Fanns på Käringön under åren: 1911-1916
Fartyget ägdes av: Johan Bernhard Rohdin
Registrerad skeppare för fartyget var: Johan Bernhard Rohdin
Fartygets slutliga öde: Den 3 november 1916 säljs fartyget till Molde i Norge och dess vidare öden finns inte att finna i Svenska register

Kuttern Thetis

Fanns på Käringön under åren: 1911-1915
Fartyget ägdes av: Aron Viktor Fridolf Bagge, Anders Johansson
Registrerad skeppare för fartyget var: Anders Johansson
Fartygets slutliga öde: Den 16 juni 1925 säljs fartyget till Stolmen i Norge och dess vidare öden finns inte att finna i Svenska register

Kuttern Iolanthe

Fanns på Käringön under åren: 1910-1919
Fartyget ägdes av: Elis B Westergren, Sigurd Holm, August Söderholm, Gustav Hermansson, Bror Thunell, Laurentz Andersson, Karl Julin
Registrerad skeppare för fartyget var: Laurentz Andersson
Fartygets slutliga öde: Den 1 december 1938 strandade fartyget vid Beten utanför Oxelusund

Kuttern Protector

Fanns Käringön under åren: 1909-1943
Fartyget ägdes 1909-1912 av: Gustaf Söderholm, Zackarias Nilsson
Fartyget ägdes 1912-1938 av: Zackarias Nilsson
Fartyget ägdes 1938-1943 av: Zackarias Nilsson, Axel Johan Nilsson, Knut Zackarias Nilsson
Registrerad skeppare för fartyget var: Gustaf Söderholm, Zackarias Nilsson
Fartygets slutliga öde: Den 15 januari 1955 avfördes fartyget som skrotat

Kuttern Adolf

Fanns på Käringön under åren: 1909-1916
Fartyget ägdes av: Ernst Andersson; Natanael Nilsson
Registrerad skeppare för fartyget var: Ernst Andersson
Fartygets slutliga öde: Den 17 januari 1929 såldes fartyget till Färöarna och dess vidare öden känner jag ej till

Kuttern Prime

Fanns på Käringön under åren: 1909-1915
Fartyget ägdes av: Erik Johansson (Edshult), Karl Kaldén
Registrerad skeppare för fartyget var: Erik Johansson, Karl Kaldén
Fartygets slutliga öde: Den 24 november 1919 förolyckades fartyget och sjönk

Kuttern Ruby, LL 698

Fanns på Käringön under åren: 1909-1910
Fartyget ägdes av: Johan Bernhard Rohdin; Bernhard Larsson
Registrerad skeppare för fartyget var: Johan Bernhard Rohdin
Fartygets slutliga öde: Den 16 november 1916 säljs fartyget till Norge och dess vidare öden känner jag ej till

Kuttern Fred

Fanns på Käringön under åren: 1908-1912
Fartyget ägdes av: Albert Aramis; Arthur Henry Pettersson
Registrerad skeppare för fartyget var: Albert Aramis
Fartygets slutliga öde: Den 5 juli 1925 strandar fartyget innanför Hjerterö, Tjörn, och blir vrak

Kuttern Gracie, LL 239

Fanns på Käringön under åren: 1907-1916
Fartyget ägdes av: Johan Henric Sjöberg, Gottfrid  Immanuel Johansson, Simon Gottfrid Mattiasson, Simon Gottfrid Svensson, Hilmer Antonsson, Anton Herner, Olof Sjöström, John Sjöberg
Registrerad skeppare för fartyget var: Johan Henric Sjöberg
Fartygets slutliga öde: I februari 1943, försvann fartyget under en resa till Island för att köpa fisk

Kuttern Nordkap

Fanns på Käringön under åren: 1907-1912
Fartyget ägdes av: Karl Patrik Isidor Johansson
Registrerad skeppare för fartyget var: Karl Patrik Isidor Johansson
Fartygets slutliga öde: 1912 hade fartyget sjunkit i Öresund, men vart bärgad och såld av försäkringsbolaget till Vasseröd. 29 februari 1916 säljs fartyget till Norge och dess vidare öden känner jag ej till

Kuttern Frank, LL 410

Fanns på Käringön under åren: 1905-1907
Fartyget ägdes av: Johan Sigfrid Söder; Albin Isidor Söder; Johan Bernhard Rodin
Registrerad skeppare för fartyget var: Johan Bernhard Rodin
Fartygets slutliga öde: Natten mellan den 6 och 7 december förliste fartyget vid Svenör

Kuttern Capella

Fanns på Käringön under åren: 1904-1928
Fartyget ägdes av: Carl Johan Berlin
Registrerad skeppare för fartyget var: Carl Johan Berlin
Fartygets slutliga öde: Den 22 juni 1928 förliste fartyget vid Möens klint

Kuttern Maria, LL 225

Fanns på Käringön under åren: 1904-1921
Fartyget ägdes 1904 av: Carl Johansson; Carl Patrik Isidor Johansson; Bernhard Österberg
Fartyget ägdes 1905-1921 av: Bernhard Österberg; August Mårten Teofron Österberg
Registrerad skeppare för fartyget var: Carl Johansson, Bernhard Österberg, Anders Teodor Carlsson
Fartygets slutliga öde: Den 19 oktober 1935, strandade fartyget vid Grönsund som ligger strax söder om Möen i Danmark

Kuttern Svea, LL 243

Fanns på Käringön under åren: 1900-1932
Fartyget ägdes 1900-1904 av: Petter O. Pettersson, Albert Tobiasson, Emanuel Pettersson, August Martinsson, Bernhard Larsson
Fartyget ägdes 1904-1932 av: Axel Sjögren, Arvid Herner, Justinus Berlin, Alfred Melin, Birger Möller
Registrerad skeppare för fartyget var: Petter O. Pettersson, Axel Sjögren
Fartygets slutliga öde: Den 3 december 1943 sprang fartyget läck och sjönk vid Möen, Danmark

Kuttern Patterdale, LL 387

Fanns på Käringön under åren: 1899-1931
Fartyget ägdes 1899-1910 av: Sven Nilsson, Alfred Carlsson, Edvin Tobiasson, Ernst Andersson, Nathanael Nilsson, Bernhard Melin, Anders Martinsson, August Thunell
Fartyget ägdes 1910-1931 av: August Thunell, Karl Thunell, Hjalmar Sjöberg, Oscar Nilsson
Fartygets slutliga öde: Den 3 maj 1943 säljs fartyget till Norge och dess vidare öden finns inte att finna i Svenska register

Kuttern Polar, som 1915 ändrade namn till Polstjernan

Fanns på Käringön under åren: 1899-1916
Fartyget ägdes 1899-1913 av: Emil Olsson, Thorbernt Samuelsson, Petter Oscar Johansson, Benjamin Johansson, Johannes Bagge, Emanuel Mårtensson, Johannes Bull, Karl Bull
Fartyget ägdes 1913-1916 av: Emil Olsson, Thorbernt Samuelsson, Petter Oscar Johansson, Benjamin Johansson
Registrerad skeppare för fartyget var: Emil Olsson
Fartygets slutliga öde: Den 24 juni 1958 kantrar fartyget på en slip i Strömstad och får skrotas

Kuttern Prins Carl, LL 245

Fanns på Käringön under åren: 1899-1916
Fartyget ägdes 1899-1900 av: Amandus Eliasson, Ernst Adalrik Andersson
Fartyget ägdes under 1900 av: Anders Andersson, Ernst Adalrik Andersson
Fartyget ägdes 1900-1911 av: Ernst Adalrik Andersson
Fartyget ägdes 1911-1916 av: Ernst Adalrik Andersson, Alfred Vesterström, Laurens Gunnarsson, Gottfrid Johansson, Laurens Söderberg, Simon Jansson, Johannes Martinsson
Registrerad skeppare för fartyget var: Amandus Eliasson, Ernst Adalrik Andersson, Alfred Vesterström
Fartygets slutliga öde: Den 7 januari 1946, minsprängdes fartyget vid HalsBarre fyr utanför inloppet till Ålborg

Kuttern Croxby, LL 244

Fanns på Käringön under åren: 1899-1914
Fartyget ägdes av: August Nathanael Gunnarsson, Wiktor Emanuel Julin, Nils Kristensson, Carl Pettersson, August Oscar Jakobsson, Wilhelm Martinus Martinsson, Jemi Efraim Johansson
Registrerad skeppare för fartyget var: Nils Kristensson
Fartygets slutliga öde: Den 9 oktober 1957 sprang fartyget lack och sjönk ca 10 NM NV Hallands Väderö

Kuttern Fear Not

Fanns på Käringön under åren: 1896-1898
Fartyget ägdes av: Simon Amandus Andersson
Registrerad skeppare för fartyget var: Carl Johan Berlin
Fartygets slutliga öde: Den 13 augusti kantrade fartyget på en slip i Korsör