Mannen som står på däck är Karl-Birger Karlsson, far till Börje Karlsson, den ljuse unge mannen, som står vid relingen

M/S Knape, LL 1054

Historien om kuttern Knape börjar på tidigt 30-tal då det är svåra tider i Sverige och vi har en kutterflotta som börjar bli omodern. Det är då som en fabrikör får idén om att leverera kuttrar i ett modernt material och med ett framdrivningsmaskineri istället för segel. Han köper in sju segelfartyg från Holland (fiskebåtar) som visseligen har en ångmaskin ombord, inte för framdrift, utan för att driva vinschen och anordningen för att fälla masten vilket var nödvändigt i Holland...

Dessa holländska fiskefartyg byggdes om till lastfartyg vid Karlshamns varv där de förseddes med maskinell framdrivning och därefter försåldes i Sverige. Minst två av dessa hamnade i vårt område, dels Knape på Käringön och dels Britta i Skärhamn.

Kuttern Knape var på Käringön under åren 1932 - 1959 och ägdes av August Berlin och Karl-Birger Karlsson.
Under vinterhalvåret gick man främst i fraktfart på Tyskland, England och Finland, medans man på sommarhalvåret gick på Islandsfiske. Det är förmodligen inför Islandsfisket som man förbereder sig på bilden ovan.

1959 såldes fartyget till ett par fiskare i Havstenssund som under några år nyttjade henne i fortsatt Islandsfiske. Därefter såldes fartyget till Danmark där hon tjänstgjorde några år som "Stenplockare", ett fartyg med dykare ombord som plockade sten runt Danmarks kust för att användas vid bl.a. hamnbyggen. Fartygets vidare öden därefter känner jag ej.