Föreningarna på Käringön

Under alla tider har föreningslivet varit mycket starkt på ön, men idag, med en sviktande befolkningsutveckling, minskar dessa i snabb takt. Nedan presenterar jag de föreningar jag känner till - har jag missat någon så hör gärna av dig så kompletterar jag gärna. De som är noterade under den streckade linjen är ej längre verksamma på ön. Allteftersom kommer de föreningar som jag vet något mer om att få en "läsa mer" länk där bilder, storysar och annat läggs upp. Bidra gärna med alster! 

Snöröjning

Samhällsviktiga

Käringöns Samfällighetsföreningen
Käringöns Ö-råd
-----------------------
Käringöns Samhällsförening
Husägarföreningen
Vattenföreningen
Brunnsföreningen (pump 5)

Valbenen i hamnen

Intresseföreningar

Käringö Hembygdsförening
Käringöns Företagarförening
Badföreningen?
-----------------------
Föreningen Livbojen
Röda Korset Käringön
Kyrkans Stödförening

Myra Cup

Idrottsföreningar

Käringöns IF
Käringö Segelklubb
Käringö Tennisklubb
-----------------------
BTK Caprifol