Fisket på Käringön

Storsjöfisket, som bedrevs av käringöborna, var ett av de mest påfrestande och strävsamma arbete som tänkas kan på sjön. Det var också farofyllt, då väder och vind visade sig på sämsta humör, vilket minnestavlorna över bortgångna på sjön som finns i Kyrkan vittnar om. Med sina stora, styva tvåmastade storsjöbåtar låg havets härdade söner ute dels på de töckniga och stormiga fiskeplatserna i norra Atlanten väster om Shetlandsöarna, dels på ”Börarne” stora fiskebankar i norra Nordsjön och fiskade på ”backa”, ett slags kolossal långrev.


Fisket skedde på stora havsdjup och långor av ansenliga mått drogs på ”backorna”. Vid hemkomsten till Käringön bereddes långorna, dels som spillånga (lutfisk) dels som klippfisk. Detta strävsamma fiske danade under sekler en kraftig, härdad och självständig befolkning vars uppträdande än i dag ger intryck av lugn, självbehärskning och tillit till sin egen kraft. Under senare tid, under 50, 60, 70, och 80-talen fanns det även trålare, snurrevads- och snörpvadsfiskare på Käringön.

 

Allt eftersom fisket gått tillbaka har verksamheten på Käringön mer och mer inriktats mot det kustnära "hemmafisket" med garn, rösser, tener och burar.

 

"Tjärkoggare"

Tjärkokare

Spår efter dessa verktyg finns fortfarande lite överallt på ön, t.e.x. på berget utanför vandrarhemmet kan man se svarta tjärfläckar.

I denna värmde man upp tjära så den blev flytande och med träpinnen, som har en klyka på toppen, pressade man ner tågvirket och drog detta genom tjäran.

På detta sätt impregnerade man bomullsrepen som användes som backetau (långrevsrep, fritt översatt).

Vems Vâle?

Vâle

Vâle, eller vakare som man säger på Svenska, användes främst vid hummerfisket förr för att markera hummertinan.

Då guppade det Vâlen överallt och alla hade sin färgmarkering för att särskilja sina redskap från andra.

Hjälp mig att katalogisera dessa! Har du någon bild på din familjs Vâle? Skicka in det till mig med uppgift om vem som använde dessa så lägger jag upp det i Vâleregistret!

Ta mig till Vâleregistret!

"Pibetunna"

Pibetunna

Likt Vâle så är även detta en typ av vakare. Dessa användes för större redskap och ersattes så småningom av "Blåsor" och "Swansare"